NDA-U-PMAL 立杆安装适配器(大)

商业类型: NDA-U-PMAL
产品编号: F.01U.324.944

NDA-U-PMAL 立杆安装适配器(大)
  • 立杆安装适配器,适用于将博世监控电源盒等附件安装在立杆上
  • 采用模块化设计,用于快捷、方便的安装
  • 采用耐腐蚀保护层,便于保持美观