NDA-U-PMAS 立杆安装适配器(小)

商业类型: NDA-U-PMAS
产品编号: F.01U.324.943

NDA-U-PMAS 立杆安装适配器(小)
  • 紧凑型立杆安装适配器,适用于直接安装博世吊式墙壁安装底座
  • 采用模块化设计,用于快捷、方便的安装
  • 针对室内使用和室外使用的防暴设计
  • 采用耐腐蚀保护层,便于保持美观