NDA-U-PMTE 悬吊式管道加长管,20"(50cm)

商业类型: NDA-U-PMTE
产品编号: F.01U.324.941

NDA-U-PMTE 悬吊式管道加长管,20
  • 适用于悬吊式管道安装底座(NDA-U-PMT)的加长管,50厘米(20英寸)
  • 采用模块化设计,用于快捷、方便的安装
  • 采用耐腐蚀保护层,便于保持美观
  • 针对室内使用和室外使用的防暴设计