NDA-4020-PIP 悬吊式接口板AUTODOME 4000

商业类型: NDA-4020-PIP
产品编号: F.01U.324.952

NDA-4020-PIP 悬吊式接口板AUTODOME 4000
  • 适用于AUTODOME IP 4000i的悬吊式接口板
  • 采用模块化设计,用于快捷、方便的安装
  • 采用耐腐蚀保护层,便于保持美观