DCN-FCCCU 2 部 19 吋 2U 裝置用運輸箱

Commercial Type No.: DCN-FCCCU
Product No.: F.01U.026.707

DCN-FCCCU 2 部 19 吋 2U 裝置用運輸箱
  • 堅固耐用的結構加上強化的邊角
  • 方便攜帶和收納
  • 符合設備形狀的內裝
  • 最多可容納兩個 19 吋裝置