NDA-U-PA0 監控櫃 24VAC

Commercial Type No.: NDA-U-PA0
Product No.: F.01U.324.947

NDA-U-PA0 監控櫃 24VAC
  • 適合室外使用的完整電源供應器和連線解決方案
  • 24 VAC 輸入/輸出
  • 內建突波保護可增強系統穩定性
  • 完美整合在攝影機掛架內,無需個別接線盒
  • 可快速且輕鬆安裝的模組化設計
  • 耐風雨表面處理,可維持表面外觀