NDA-8000-WP 攝影機防風雨耐候保護罩

Commercial Type No.: NDA-8000-WP
Product No.: F.01U.324.929

NDA-8000-WP 攝影機防風雨耐候保護罩
  • 耐腐蝕的表面處理
  • 安裝方便
  • 防範雨水、灰塵和太陽
  • 時尚而又堅固的設計,允許在所有環境下使用